10/10/16  Kế hoạch công tác  172
Chiều ngày 30/9/2016, trường tiểu học Phùng Khắc Khoan đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CC-VC) năm học 2016-2017.