A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019

Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 03/2019 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3-2019

* Công tác chung:

*Sinh hoạt chủ điểm “ kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 – 16/3/2019), 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931 – 26/3/) và 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3(1910 – 2019).

- Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2019-2010

- Tham gia Hội  thi giáo viên dạy giỏi thành phố

- Kiểm tra giữa học kỳ II Toán + Tiếng việt khối 4+5

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm phòng giáo dục 25/3

- Thi Ngi thức Đội và chỉ huy đội giỏi thành phố 22,23/3/2019

- Chuẩn bị tham gia Hội cồng chiêng múa xoan- thi trang phục dân tộc trong tháng 4/2019.

 

1. Công tác chuyên môn: Thực dạy tuần 25 đến hết tuần 28.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm tại Nguyễn Trãi 15/3 Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

- Lập kế hoạch ra đè và kiểm tra Giữa Họ kỳ II môn Toán và Tiếng việt khối 4 +5

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm cho phòng giáo dục 25/3/2019

2. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo (Nguyễn Thị Thu Hường)

- Kiểm tra Bộ phận – Công tác y tế trường học

- Phòng giáo dục kiểm tra Công tác tuyên truyền Giao dục pháp luật

3. Công tác Đội, sao nhi đồng Hồ Chí minh:

- Tham gia thi nghi thức Đội cỉ huy đội giỏi lần  thứ VII -2019. Cấp thành phố . Thời  gian ngày 22 và 23 tháng 3-2019. – Tại quãng trường 16/3.

4. Công tác tài vụ văn phòng:

- Quyết toán tiền dạy tăng thay cho giáo viên

- Quyết toán chấn sáng kiến kinh nghiệm, thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

5. Công tác khác

- Quán triệt nội dung học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

          - Tuyên truyền Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Tiếp công dân 2013, Luật Thực hành tiết kiệm, Thông tư 06/2014/TT- TTCP về Quy định, quy trình tiếp công dân, Thông tư 07/2013/TT-TTCP về Quy định quy trình khiếu nại hành chính; Thông tư 06/2013/TT-TTCP  Quy định quy trình giải quyết tố cáo và các văn bản có liên quan.

IV. CÔNG TÁC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM

  1. Đã thực hiện trong tháng 02/2019 ( không sinh hoạt)
  2. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ đề “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh”. Tại trường TH Ngyễn Trãi ngày 15/ 3/2019.

 

          Trên đây là nội dung đánh giá công tác tháng 02 và kế hoạch công tác tháng 3 năm 2019 của trường tiểu học Phùng Khắc Khoan. Các bộ phận, cá nhân tổ chức trong nhà trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.                                                             

 

 Nơi nhận                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT T/phố( B/c)

- Hội đồng GD xã (B/c)

- CBGVNV nhà trường( T/h).                                                             

                                                                                                Nguyễn Lợi

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan