15/03/19  Công tác - Nhà trường  240
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 03/2019 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 28/02/19  Công tác - Nhà trường  188
Căn cứ vào kế hoạch công tác của PGD&ĐT TP Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch tháng 02/2019 như sau: 
 28/02/19  Công tác - Nhà trường  218
Căn cứ vào kế hoạch công tác của PGD&ĐT TP Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch tháng 01/2019 như sau: 
 12/11/18  Tin tức - Sự kiện  304
Thực hiện Công văn số 568/PGD&ĐT-CM ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về việc Triển khai thực hiện “Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018; Trường tiểu học Phùng Khắc Khoan báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
 25/10/18  Công tác - Nhà trường  243
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 11/2018 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 25/09/18  Công tác - Nhà trường  189
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2018 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: