• KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016 Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 05/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: Chi tiết >>
  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 01/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: Chi tiết >>
  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2016 Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 02/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: Chi tiết >>
  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 04/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: Chi tiết >>
  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016 Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: Chi tiết >>
Hình ảnh mới
Thông báo Giấy mời
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?


Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Video đang cập nhật...
Hiện có 1 khách truy cập
Trong ngày : 1
Trong tháng : 782
Lượt truy cập: 32632

Trường TH Phùng Khắc Khoan
Địa chỉ: Thôn Plei Lay - Xã Ia Chim
Điện thoại: 0603550333
Website: c1iachim3_kt.kontum@moet.edu.vn

vdc3