• KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 04/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: Chi tiết >>
  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016 Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: Chi tiết >>
  • Phân công CM Tháng 8/2015 Phân công CM Tháng 8/2015 Chi tiết >>
  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2015 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: Chi tiết >>
  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016 Căn cứ Kế hoạch số 472/PGD&ĐT-VP ngày 05/10/2015 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về Kế hoạch công tác năm học 2015-2016; Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Trường TH Phùng Khắc Khoan xây dựng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2015-2016 với những nội dung chính và thời gian cụ thể như sau: Chi tiết >>
Hình ảnh mới
Thông báo Giấy mời
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?


Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Video đang cập nhật...
Hiện có 1 khách truy cập
Trong ngày : 12
Trong tháng : 12
Lượt truy cập: 31862

Trường TH Phùng Khắc Khoan
Địa chỉ: Thôn Plei Lay - Xã Ia Chim
Điện thoại: 0603550333
Website: c1iachim3_kt.kontum@moet.edu.vn

vdc3