• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019

Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 03/2019 với những nhiệm vụ ...